Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MÁTYÁS KIRÁLY Utcai Általános Iskolája

Cím: 7621 Pécs, Mátyás kiráy u. 17.

Telefon: 72/515-121 Fax: 515-124

E-mail: matyaskiraly [at] matyas-pecs.sulinet.hu

Web: www.matyas-pecs.sulinet.hu

 

A fiunk iskolája nemcsak az Ő iskolája, hanem a miénk, a szülők iskolája is. Szeretjük, mert a tudás mellett igazi második otthont is jelent.

Iskolánk létszámát tekintve kis iskola, ebből adódóan családias légkört alakítottunk ki, ahol a felső tagozatos tanuló kézen fogja a kisebbeket, és még a portás bácsi is név szerint ismeri a gyerekeket.

Felkészült, képzett tanítók várják az első osztályba jelentkező kisgyerekeket, akik szeretettel, mosollyal és türelemmel vezetik át a pici elsősöket a tudás kapuján.

A következő tanév tanítói: Kozmáné Schneider Mónika és Varga-Pataki Ibolya

A VKI Mátyás Király Utcai Általános Iskola egyik iránya az angol – informatika oktatása: az angol nyelvet első osztálytól tanítjuk, és emelt szintű angol csoportokat pedig már negyedik osztálytól szervezzük. Az informatika oktatás ötödik osztálytól indul.

Másik irányvonal a Kodály módszer szerinti emelt szintű ének-zenei oktatás, amely hetente 3 énekórát jelent órarendi szinten. A tanulók ének-zene óra keretében második osztálytól furulyán is megtanulnak játszani, ami azt jelenti, hogy helyben biztosítjuk számukra hangszertanulást, későbbiekben a kamarazenélést. A tanulók már első osztálytól a Kiskórus tagjai lehetnek, így az iskolai és városi rendezvények főszereplőivé válnak.

Néptánc oktatásunk a mindennapos testnevelés keretében valósul meg, melynek következtében tanulóink számos városi, megyei szintű rendezvényen képviselhetik iskolánkat. A tánccsoport tagjai lehetőséget kapnak arra is, hogy a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház tagjaivá váljanak.

Ugyancsak a mindennapos testnevelést egészíti ki az úszásoktatás, melyet negyedik és ötödik évfolyamokra szervezünk a vízben való mozgás megkedveltetésére, elsajátítására.

A törvényi előírásnak megfelelve hittan és erkölcstan órákat biztosítunk órarendi keretben.

Tanulóink minden évben szép számmal vesznek rész a különböző szintű kulturális, tanulmányi-és sportversenyeken, ahol kiváló eredményeket érnek el.

Alsó tagozatban napközis foglalkozás keretében különböző testmozgásokat, játékos idegen nyelvi képzéseket és kézműves foglalkozásokat tartunk a nebulók számára.

A tanórán kívüli programok még színesebbé teszik a gyerekek iskolai életét:

  • projekt napok
  • iskolai kirándulások
  • hétvégi „országjárások”
  • színházlátogatások
  • sportfoglalkozások
  • szakköri foglalkozások

Kihasználva iskolánk elhelyezkedésének előnyeit, lehetőségünk van számos belvárosi nevezetességbe eljutni, így a Zsolnay Negyedbe, a Kodály Központba, a Nemzeti Színházba, vagy a történelmi nevezetességekbe, melyek több esetben fellépéseink helyszínei is.

A következő nyílt napokra szeretettel várjuk a leendő elsősöket és Szüleiket:

  • 2016.   10.   20.   17 óra   Fórum az iskoláról
  • 2016. 11. 17. 7:45-10:30 tanórák az alsó tagozatban
  • 2017.   01.  12.   16-17 óráig kézműves foglalkozás