Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 7623, Pécs, Mezőszél u. 1.

Telefon: 72/314-012;72/512-476

E-mail: mezoszel [at] mezoszel.hu

Web: www.mezoszel.hu

Az iskola tantestülete és tanulói bárkit szeretettel látnak tagjaik között. Hisszük, hogy minden gyerek képes sikereket elérni, és mi mindent megteszünk, hogy diákjaink sikeresek legyenek. A fejlődés érdekében sokrétű tanítási, oktatási stratégiát alkalmazunk. Olyan pozitív környezetet igyekszünk teremteni diákjainknak, amelyben mindenki jól érzi magát. Az iskola összetartó közösségének tagjai osztoznak egymás sikereiben, problémáiban, és egymást segítve hoznak döntéseket. A képzett, energikus tantestület, a pozitív szemléletű, aktív, segítő közösség elkötelezte magát a folyamatos fejlődés mellett.

Első osztályosokat tanítani nagy kihívás, hiszen az olvasás írás elsajátítása összetett feladat gyereknek, tanítónak egyaránt. Sok beszélgetéssel, mesével, verssel, tevékenykedéssel alapozunk az előkészítő szakaszban. A hagyományos szótagoló eljárással tanulunk olvasni és írni. Könyveink témaválasztásában gyermek- és természet közeli; alapot ad a beszéltetésre, az olvasási kedv folyamatos fenntartására. A gyakorlást a tanulócsoport igényeihez, haladási üteméhez igazítjuk.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy biztonságot nyújtó, otthonos légkörben, jó hangulatban tudjunk a gyerekekkel együttműködni a napköziben is; a tanulás mellett pihenésre, játékra, kikapcsolódásra is legyen lehetőségük. A délutánt is abban a teremben töltik a gyerekek, ahol a délelőtti oktatás zajlik.

A változatos tanulási technikák elsajátítása, a csoportban való munkálkodás, egymásra odafigyelés, együttműködés, kulturált problémamegoldás fokozatosan beépülnek mindennapjainkba.

Amit fontosnak tartunk:

 • idegen nyelv oktatás (angol, német emelt óraszámban)
 • második idegen nyelv oktatás – szakköri keretben
 • tehetségek fejlesztése
 • differenciált bánásmód
 • egyéni és kreatív gondolkodás képességének fejlesztése
 • kommunikációs nevelés és képzés
 • a problémamegoldó és döntéshozó képesség gyakorlás útján történő kialakítása
 • globális gondolkodás és helyi cselekvés biztosítása a természet- és környezet- védelemben (szelektív hulladékgyűjtés, Örökös Ökoiskola program)
 • egészséges életmódra nevelés
 • művészeti nevelés alsó tagozaton (kreatív órák)
 • biztonságos (balesetmentes) közlekedésre nevelés.
 • az iskolához tartozás érzésének erősítése (jelképeink, Mezőszél-díj, aranykoszorús jelvény, házi versenyek)

Amit kínálunk még:

 • informatikai eszközök alkalmazása a tanórákon
 • szakkörök sokszínű kínálata
 • változatos napközis programok, csoportközi foglalkozások (rendszeres könyvtár-, színház-, mozi látogatás)
 • iskolai projektnapok
 • sportolási lehetőségek: sakk, foci, kézilabda, kosárlabda
 • erdei iskolai programok
 • nyári, téli táborok
 • hagyományteremtő programok (karácsonyváró, farsangoló, Halloween, gyereknap)
 • hangverseny és színházlátogatás a felső tagozaton
 • jól működő diákönkormányzat

Szeretnénk, ha tanítványaink nyitottak, érdeklődőek és sikeresek lennének.

Kedves Gyerekek és Szülők! Szeretettel várunk minden érdeklődőt az iskolánkba!

Induló osztályok létszáma: 2 osztály

Leendő osztályfőnökök: Bernáth Zoltánné, Gerencsér Andrásné

Tagozatok: idegen nyelv emelt óraszámban (angol, német)

Nyílt napok időpontjai: minden hónap első keddjén foglalkozást tartunk az óvodásoknak

Program:

 • október 4. Varázskezek: kézműveskedés agyagozás, mézeskalács díszítés, origami
 • november 8. Hangoló zene, tánc, ének
 • december 6. játékosan angolul!
 • január 3. játékosan németül!
 • február 7. Tudorka játékos feladatok
 • március 7. mozdulj! sport, játék
 • április 4. boldogság óra

 

Nyílt tanítási nap: 2017. február 7. 16.30-17.30-ig.