Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: Pécs, Zsolnay V. u. 90

Telefon: 72/532-879

Fax:72/532-880

E-mail: szieberth [at] budaivaroskapu.hu

Iskolánkban felsős kórus is működik, akik több iskolai, városi szintű rendezvényen fellépnek, szerepelnek. A sok megmérettetés sikert hoz tanítványaink számára, legtöbbször arany minősítéssel öregbítik iskolánk hírnevét.

A kórus együtt dolgozik a zenekarral, munkájukba szervesen beépítenek egy-egy hangszerszólót, kamarazenei kíséretet. Szívesen vállalkoznak a klasszikus kórusművek mellett, mesezenék, filmzenék előadására is. Az Európa Cantat programsorozata is inspirálja kórusvezetőink szemléletmódját, munkáját!

Az éneklés öröme a legfontosabb cél, mindent ez vezérel, ez teszi szebbé, harmonikusabbá a mindennapokat.

Táncoktatás

Iskolánkban az idei tanévtől a tantárgyi órakeretbe  beépítve , a délelőtti időszakban a modern –és társastánc műfajával ismerkednek tanítványaink. Ez a mindennapos testnevelés, a mindennapos mozgáskultúra színesítését, változatossá tételét is jelenti ,  biztosítja  a tánc örömforrását.

A mazsorett  oktatás intézményünk egy régi , hagyományos műfaja, mely szorosan kapcsolódik a fúvószenekari fellépésekhez, szereplésekhez.  Látványos, dinamikus megjelenési formája miatt szívesen választják tanulóink.

Általános iskola:

Oktatásmódszertan

Az általános iskolai képzést, oktatást erős, dinamikus, innovatív tantestületi közösség, a gyermek-és élményközpontú oktató-nevelő tevékenység teszi teljessé és garantálja

Iskolánk Pécs városában egyedülálló módon egy olyan tanítási módszert vezet be, mely a mai gyerekek generációs adottságaihoz, képességeihez igazodik, melynek segítségével az értékes  szocializációs folyamatok felerősödnek. A módszer a heterogén csoportmunkán alapul, majd a csoportfeladatokra épülnek a differenciált egyéni feladatok. Így komplex módon a tanórai tehetséggondozás és hátránykompenzálás egyszerre, hatékonyan és eredményesen teljesül.  

Iskola előkészítő foglalkozásaink:

Játékos, interaktív iskola-előkészítő foglalkozásokra várjuk szeretettel óvodás gyermekeiket!

Segíteni szeretnénk, hogy minden leendő „Kisiskolás” örömmel és bizalommal kezdje el iskolás éveit!

Meghívunk, meghívjuk Pécs városának az egyik legpatinásabb, legnagyobb művészeti értékekkel, hagyományokkal, újításokkal rendelkező iskolájába, ahol:

  • hangszeren tanulhatsz már első osztálytól, zenekarokban játszhatsz, kórusokban énekelhetsz, táncolhatsz / mazsorett, társas-és modern tánc/,
  • az ismereteket, a tudást, a készségeket, képességeket  új, korszerű, Pécsen egyedülálló módszerekkel / Komplex Instrukciós Program, Mesezene-mesezörej, tantárgyközi projektek /sajátíthatod el,
  • alkothatsz, egyéni ötleteidet a vizuális kultúra széles eszköztárával valósíthatod meg,
  • egy új tantárgy, a Természettudományos gyakorlatok keretében kísérletezhetsz, terepgyakorlatokon vehetsz részt,
  • reggeli ráhangolással, beszélgetéssel indul a nap, hogy örömteli, sikeres iskolai élményeid lehessenek,
  • mindenki Érted, Veled dolgozik, hogy az út végén sikeresen továbbtanulhass, érvényesülhess!

Művészeti iskola:

Zenekaraink / mini zenekar, kamara együttesek,  nagyzenekar /

Az országban elsőként nálunk működött gyermek- és ifjúsági fúvószenekar, a hagyományok , gyökerek rendkívül fontosak  számunkra és meghatározzák művészeti oktatásunkat, arculatunkat. .Iskolánk zenekarát Neumayer Károly, Liszt -díjas karnagy és egyetemi docens irányítja, vezeti, aki a pécsi tudományegyetem művészeti karával történő együttműködést  is segíti.  A zenekari  munka  lehetővé teszi, hogy tanítványaink az egyéni hangszeres órák után a közösségi zenélésben tapasztalják meg az együttzenélés örömét, sikerét. Több városi, iskolai rendezvényen szerepelnek, fellépnek és biztosítják a városi felnőtt  fúvószenekarok  utánpótlását.

Kórusaink

Iskolánkban két  kórus is működik, az egyik  a kicsinyek kórusa. A játékos hangképzések, érdekes dalok, hangszerek színesítik a kicsik kórusközösségét. A fellépések, szereplések erősítik gyermekeink személyiségét, énképét, önértékelését. ,  segítik őket a határozott fellépés, az egészséges önérvényesítés útján. Több művészeti projektet, flash-mobot terveznek és alkotnak. Munkájukat sok kiváló minősítés fémjelzi.

A következő lehetőségeket biztosítjuk:

„Manócskák műhelye”

  • foglalkozások magyar és angol nyelven
  • kreatív, alkotó kézműves foglalkozások

Foglalkozások:. október 11, november 08, november 22, december 06, január 17, január 31, február 14, február 28  16 órától

„Zenekuckó”

  • zenés, hangszeres, táncos
  • német nyelvű ráhangolással         

Foglalkozások: október4, október18, november 15, november 19, január 10, január 24, február 7, február 21                                                      

Indítandó osztályok: 2

Tervezett létszámok: 20-23 tanuló

Specialitás: általános iskola és művészeti iskola

 

Iskolanyitogató: 2016. október 25. 16 óra

Nyílt napjaink:

2016. december 07, március 7.  08 órától 10 óráig