Szett - Hegyvári Dávid kiállítása

Pécs
2018. feb. 15. (csütörtök) 17.00

Hegyvári Dávid (PTE MK) kiállítása

Zsolnay Negyed – E78 – Kemence Galéria

„Az elmúlt évek, az élmények csoportképek formájában csapódnak le festészeti tevékenységemben. Egy-egy kép egy-egy történetet mond el. Képi és jelentésbeli feszültségek jönnek létre, ellentmondó helyzetek hangsúlyozzák a hangulatok hektikusságát. Formavilágom nyers. Egyszerűen, vastagon, durván megfogalmazott tárgyak, emberek jellemzőek rá. Karakterisztikus figurákban fejeződnek ki a szereplők, a festék anyaga életre kel, és egy spirituális, belső világot tár fel. Önarcképeim sorozatában a látvány utáni festés és ez a látomásszerű, önmagát kibontó képi rendszer egyesülnek. Az önkép megragadása, a saját szubjektivitásomon keresztül megy végbe. Változik, újabb és újabb megvilágításba kerül az egyén, a festmény tárgya. Az emberek közti szerepek, és azok játéka válnak számomra témává, jelentik élményanyagomat. A társadalom és a konvenció korlátokat állítanak fel körülöttünk, szerepekbe kényszerülünk. A belső, őszinte megnyilatkozás, a gyermeki ártatlanság és a hit olyan kérdéseket vetnek fel, amikre csak keresni tudom a választ, nem megadni. Ezek azok a dolgok, amik ugyancsak foglalkoztatják alkotói személyemet. 
A természet szépsége mindig életem része volt. Fontosnak tartom azt, hogy a tájkép jellegű képeim is megjelenjenek ezek mellett, mert így teszik teljessé azt a képi világot, amit képviselek. Az esztétikum és a tartalom egysége teremtik meg azt az értéket, aminek megteremtésére törekszem.”