Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola

Cím:  7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.

Telefon: 72/438-101

E-mail: tvtpecs [at] gmail.com

Weboldal: http://www.tvt-pecs.sulinet.hu/

Intézményvezető: Vargáné Ács Andrea

 

 

TVT a 2014/2015-ös tanévtől Pécs legmodernebb iskolaközpontja

TVT logóIskolánk a DDOP-3.1.2/C-13 kódszámú, Oktatási intézmények fejlesztése című pályázaton közel 600 millió forintot nyert el az épület felújítására. Ennek következtében az új épület a felújítással hosszútávon is fenntarthatóvá vált és gazdaságos lesz a működtetése.

Prioritásaink

∙ emelt szintű ének-zene oktatás, magas színvonalú kórustevékenység

∙ emelt óraszámú informatikai képzés

∙ német nemzetiségi oktatás

∙ emelt szintű idegennyelv-oktatás (angol-német)

∙ differenciált és teljesítményközpontú csoportképzés matematikából és anyanyelvből

∙ ÖKOISKOLAI programok, rendezvények

∙ Mozanapló (internetes napló) használata

Diákönkormányzat

Több mint 10 éve működik iskolánkban.

Feladata:

∙ az iskola tanulóit érintő ügyekben véleménynyilvánítás és javaslattétel

∙ diákjogok megismerése, jogok gyakorlása, sérelmek, panaszok orvoslása

∙ tanórán kívüli szabadidős tevékenységek tervezése, szervezése

Diákhagyományok:

∙ évente Diákközgyűlés szervezése

∙ diákelnök-választás

∙ végzős Diáktanács-tagoknak emlékérem átadása

∙ Év diákja és Kicsinyek közt a legkiválóbb cím odaítélése

 

Alsó tagozat: Gida Attila Zoltánné, intézményvezető-helyettes

Szakmai tevékenységek:

∙ év eleji hat hetes előkészítő időszak az első osztályokban (szokások, szocializáció, képességfelmérés, átmenet óvoda és iskola között)

∙ pszichés és organikus gondozás (fejlesztő pedagógusaink, gyógypedagógusaink segítségével)

∙ matematika oktatás szorobánnal

∙ versenyeztetés

∙ tanulási képességek fejlesztése

∙ világörökségi projektbe való bekapcsolódás

∙ tudatos nyelvhasználat kialakítása

∙ egységes értékelési rend kialakítása

∙ nevelőmunka előtérbe helyezése (kulturált viselkedés, megfelelő beszédstílus elvárása)

∙ bemutató órák tartása (iskolai, városi, megyei szinten)

∙ erdei iskola igény szerint

∙ őszi, tavaszi tanulmányi kirándulások

∙ rajzkiállítások, szép füzet kiállítás

∙ személyiségfejlesztés

∙ olvasóvá nevelés

∙ hagyományok ápolása

∙ egészség- és környezetvédelmi programok

∙ egésznapos oktatás

∙ digitális tananyagok feldolgozása interaktív táblákon

 

Felső tagozat: Maczko András, intézményvezető-helyettes

Kiemelt fejlesztési területek:

∙ kreativitás, tehetséggondozás

∙ reális önértékelés, önelfogadás

∙ önművelés

∙ kooperációs készség

∙ egészséges életmód fejlesztése

∙ természet szeretete, környezetvédelem értékként kezelése

Felső tagozat jellemzői:

∙ minden osztálynak két osztályfőnöke van, feladatuk a közösségépítés és a személyiségfejlesztés

∙ folytatódik az olvasási képességek fejlesztése a szaktárgyi órákon

∙ a tanulás tanítása speciális helyi tanmenet keretében (eredményes és stresszmentes tanulási technikák elsajátíttatása)

∙ projektnapok szervezése különféle témakörökben

∙ teljesítményorientált csoportokban tanítjuk a magyar nyelv és irodalmat, a matematikát és az idegen nyelvet

∙ 5. évfolyamon erdei iskolát szervezünk

∙ digitális tananyagok feldolgozása interaktív táblákon

Sokféle szakköri, sportolási lehetőséget és szabadidős tevékenységet kínálunk (pl.: kézművesség, színjátszás, origami, néptánc, hangszer oktatás vagy éppen középiskolai előkészítők).


- indított osztályok száma: 3

- leendő tanítók: Bank Eszter, Nagy Zsigmondné, Lakatosné Wéber Erika, Palotay Nóra, Mecseki Mariann, Horváth Margit

-ének tagozat

-emelt szintű informatika oktatás

-nemzetiségi német nyelvoktatás

-sportorientált képzés sávban

NYÍLT NAP leendő első osztályosok és szüleik részére

2017. március 29. 

 • 8:00 - 8:45 Tanórák a leendő első osztályos tanító nénikkel
 • 8:55 - 9:40 Tanórák a leendő első osztályos tanító nénikkel
 • Aula 9:50 - 10:30 - Rajzkiállítás megnyitó
  - Jutalmazások
  - Összefoglaló diavetítés
  - Ovi-Suli zárása

   

  Tanóra

   

  1.b  1.c

   

  4.a

   

  4.b

   

  4.c

   

  1.

   

  Ének 1.b

  Német/Német  
  1.c

   

  Magyar nyelv
  és irodalom

   

  Matematika

   

  Környezet-ismeret

   

  2.

   

  Angol 1.b

   

  Informatika

   

  Magyar nyelv
  és irodalom

   

  Magyar nyelv
  és irodalom

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!