Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája

Cím: 7630 Pécs, Engel János u. 15.

Telefonszám:: 72/210-800

E-mail cím: titkarsag [at] refipecs.hu

Web: www.refipecs.hu

A Baranyai Református Egyházmegye által fenntartott Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája szívesen fogadja a református, de más keresztyén értékrendet elfogadó családok gyermekeit is.

Iskolánk a modern kor kihívásainak megfelelő, versenyképes ismereteket közvetít a református iskolahagyományban gyökerezve. Nyolc évfolyamon tizenhat osztály alkotja az általános iskolát, ahonnan könnyített út vezet a Református Gimnáziumba. A város keleti, kertes részén, nagy területen, több épületben folyik a diákélet.

Az első osztályban az a cél, hogy tanulóink magyarul tanuljanak meg írni, olvasni. A családias légkörben az egyéni, személyre szabott foglalkozás biztosított. A tehetséges tanulóinknak alapos felkészítéssel biztosítjuk, hogy versenyeken képviseltessék magukat, sikereket érhessenek el. A tanulási nehézséggel küzdőket fejlesztő pedagógusok segítik abban, hogy lépést tudjanak tartani a többiekkel. Nemzeti kultúránk megismerését néptánc-játékok-dalok tanításával erősítjük az első négy osztályban. Fontosnak tartjuk, hogy nemzeti ünnepeinket kiemelt eseményként ünnepeljük, ezzel is erősítve tanulóink hazaszeretetét, nemzeti múltunk megismerését.

Ugyanezeken az évfolyamokon minden osztályban két tanítóval folyik a napi tanulás, foglalkozás. Kéthetenként kézműves játszóházat szervezünk a gyerekeknek.

Tanulóink kényelmes egyenruhát viselnek, ezzel a közösség egybetartozását igyekszünk hangsúlyozni.Idegen nyelvet (angol, német) második osztálytól tanulnak egyre növekvő óraszámban, felső tagozaton a tudásszintnek megfelelő csoportokba osztva. A felső tagozattól lehetőség van második idegen nyelv tanulására is.

Református és katolikus hittant órarendbe építetten oktatunk. Tanulóink hitbeli nevelését a szerda reggeli áhítatokon, istentiszteleti alkalmakon és a napkezdő bibliaolvasáson erősítjük. Énekelni szerető tanulóinknak énekkarban van lehetőségük részt venni. A Kontrasztok Zeneiskola házhoz jön, délután termeinkben folynak a zeneórák.  Iskolabuszunk több útvonalon közlekedik, a kicsiket biztonságosan szállítja az iskolába és haza.

Rendszeresen megtartjuk „Komplex nap” programunkat, mellyel lehetővé tesszük, hogy változatos módszerekkel, élményszerűen ismerhessék meg tanulóink környezetünket: alsó tagozaton Pécs városát, felső tagozaton a városunkat körülölelő kistérségeket. Így elődeink életét, kultúráját, a táj adta lehetőségeket látva tapasztalják meg, hogy minden mindennel összefügg. Szeretnénk, ha tanulóink látnák, hogy a mai élet sokféle kihívást tartogat azoknak, akik törekszenek a fenntartható, egészséges környezet megóvására. Ebben aktívan részt kell vállalnunk. Oktatásunk részét képezi, hogy testi, lelki egészségüket hogyan őrizhetik meg, illetve környezetünk megóvására milyen erőfeszítéseket kell tennünk.

Tágas, modern, jól felszerelt sportcsarnokunkban sokféle mozgásra adódik alkalom. Kosarasaink, labdarúgó csapataink rendszeres résztvevői a város, terület mérkőzéseinek. Szakköreink lehetőséget adnak arra, hogy többféle művészeti tevékenységet tanuljanak. Munkáikból kiállításokon kaphatunk ízelítőt.

Otthoni ízeket kóstolhatnak tanítványaink minden nap. Saját főzőkonyhánkban változatos, jó ízű, egészséges ételeket főznek. Alsó tagozatosaink naponta háromszor, a felső tagozatosok egyszer étkezhetnek.