Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 2. Sz. Általános Iskolája

Cím: 7632 Pécs, Apáczai Cs. J. körtér 1.

Tel./fax: 72/550-612

E-mail cím: iskola2 [at] educentrum.hu

weboldal címe: www.educentrum.hu

intézményegység vezető: Medgyesi Antal

Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket gyermekbarát, környezettudatos, digitális eszközökkel jól felszerelt iskolánkba!

Osztályaink prioritása:

Úszás, sport profil osztály:

 • úszás heti 2 x 1.5 óra
 • szárazföldi testnevelés heti 3 óra
 • edzés lehetőség az ANK Úszóklubban
 • angol vagy német nyelv

Informatika osztály „pici PC-k”:

 • heti 1 óra informatika
 • mindennapos testnevelés: szárazföldi testnevelés heti 4 óra, úszás heti 1 óra
 • edzés lehetőség az ANK Úszóklubban
 • angol vagy német nyelv

Választható szakkörök:

 szorobán, furulya, színjátszó, etológia, kémia, rajz, énekkar, kosárlabda, futball,

asztalitenisz

Iskolánk bemutatása:

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,

hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett

munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja

szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog

Szent-Györgyi Albert

 

Iskolánk az ANK többcélú intézmény egyik önálló programmal és arculattal rendelkező általános iskolája, Örökös ÖKO-iskola cím birtokosa. Tanulóink létszáma jelenleg 411 fő.

Intézményünk korszerűen felszerelt, interaktív táblákkal ellátott tantermeiben folyik a nevelő - oktató munka. Maximális figyelmet fordítunk a nyitott, nyugodt, barátságos, biztonságos környezet kialakítására.

Pedagógiai arculatunk kialakítása során törekedtünk arra, hogy a középpontban egyénre szabott fejlesztés álljon, minden gyermeket képességeinek megfelelően. Tesszük mindezt a szülőkkel, illetve nevelési partnereinkkel együttműködve.

Küldetésünknek tekintjük, hogy jót és jól nyújthassunk az általunk nevelt gyermekek számára: élményt, használható tudást, biztonságot, mindezt szeretettel, bizalommal, legjobb tudásunk szerint.

Iskolánk pedagógiai célja:

Az iskolánkba kerülő gyermekek tanuláshoz szükséges alapvető készségeinek fejlesztése, erősítése, a tanulás, az iskolai élet kudarc nélküli megélése, a tanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakítása, az érdeklődés fenntartása, tanulóink sikerélményhez juttatása.

 • Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvismeret, az informatikai képzettség megalapozására már az alsós évfolyamokon is. Ezt segíti elő emelt órakeretünk, kis létszámú csoportjaink, korszerűen felszerelt szaktantermeink.
 • Tehetséges tanulóink képességeinek kibontakoztatására tanítási órák keretein túl furulya, énekkar, szorobán, színjátszó kör, ügyes kezek, rajz, etológia, asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda szakköri lehetőségét biztosítjuk.
 • Nagy gondot fordítunk a tanórákon kívül töltött szabadidős programok szervezésére:
 • szervezett túrák, vetélkedők, versenyek, kirándulások, kulturális  lehetőségek, diáknapok, nyári táborozás, pályázatok.
 • Intézményünkben integrált oktatás-nevelés folyik, melyet szakemberekből álló csoport koordinál, tanítók, tanárok együttműködésével.

Szakembereink: gyógypedagógusok, szomatopedagógus, logopédus, iskolapszichológus, szociális munkás.

Iskolánk valamennyi dolgozója törekszik arra, hogy mosolygó arcú, feladataikkal megbirkózni képes gyermekeket neveljük a szülőkkel közösen.

 

Tervezett osztályok száma: 2

Tervezett osztálylétszámok: 25 fő

 • a heti öt órás testnevelés keretében három óra úszás, emelt óraszámú angol-német nyelvoktatás, iskolaotthonos oktatás
 • vizuális kultúra, művészet-népi hagyományok, kézműves foglalkozás, emelt óraszámú angol-német nyelvoktatás, iskolaotthonos oktatás

A tavaszi nyílt nap időpontja leendő elsős tanulók szülei részére:

2017. február 15. 8:00 óra.

A Suliváró találkozások kezdete:

2017. november 30-tól kéthetente szerdánként 16.30-tól.