"Miroslav Krleža" Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

H-7624 Pečuh, Ul. Sigeti  97.

H-7624 Pécs,  Szigeti  út  97.

( (36) 72 - 252 - 657; 251 - 283;   (& Fax.: (36) 72 - 251 - 283; 252-657

E-mail: info [at] krleza.sulinet.hu    Internet: www.krleza.sulinet.hu

Az intézmény egyedi kódszáma: 027240

   
   

Induló általános iskolai osztály a 2017/2018-es tanévben:

8  évfolyamos, alsó tagozaton horvát tannyelvű, majd horvát két tanítási nyelvű nemzetiségi oktatás a horvát nemzetiségi nevelés és oktatás kerettantervei szerint. Angol vagy német idegen nyelv, horvát nyelv és irodalom tantárgyból emelt óraszámú oktatás (max. 30 fő vagy 2 x 20 fő)

Intézményünk horvát nemzetiségi két-tannyelvű általános iskola és gimnázium. A magyar közoktatási rendszer szerves része, az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában. Feladata az alapkészségek és kompetenciák megtanítása, begyakoroltatása felkészítés a középiskolai tanulmányokra, majd saját intézményében az érettségire (közép és emelt szinten) illetve a felsőoktatási tanulmányok folytatására. Tanítási nyelvünk horvát. Hagyományosan oktatjuk a magyar nyelv és irodalmat. A matematikát, fizikát, kémiát, biológiát két nyelven. Első osztályba a horvátul gyengébben vagy egyáltalán nem beszélő tanulókat is várjuk, akik nagyon hamar elsajátítják a szükséges nyelvi alapokat, hogy az egyéb tárgyak horvát nyelven történő tanítására-tanulására is felkészítsük.

Programunkban kulcsszerepet játszik a horvát nemzetiségi kultúra elsajátítása és megőrzése, melynek érdekében óratervbe illesztett hangszeres zene és tánc-oktatást folytatunk. Intézményünk felkészült a Köznevelési Törvény előírásai szerinti egész napos működésre, kollégiuma miatt nyitva tartása rugalmas.

Az iskolai program szerves részét képezi a magyarországi horvát néphagyományok, kultúra ápolása, a nemzetiségi létből adódó értékek közvetítése, a horvát nemzetiségi kultúra elsajátítása és megőrzése. Horvátországi kapcsolatok révén nyelvi környezetben való nyelvgyakorlás többszöri lehetősége, tanulmányi és "szereplő" körutakon való részvétel biztosítása. Iskolánk nyitott, országos beiskolázású. Nem rendelkezik körzettel, a minket választó szülőknek a jogszabály szerint nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük számára a nemzetiségi oktatás biztosítását kérik.

A tanulók étkeztetése az iskola kezelésében és EU-s támogatással bővített étteremben és konyhán megoldott.         

A tanórákon kívüli művelődést és sportolást segíti a jól felszerelt könyvtár, a számítástechnikai berendezések, az egész napos szakszerű, segítő felügyelet, a tornaterem, mászó-fal és a legmagasabb szintű igényeket is kielégítő pihenő- és sportudvar.

Iskolánk központi épülete az Európai Unió, Magyarország és Horvátország Kormányai és a Pécsi Önkormányzat anyagi támogatásával kibővült, teljes felújításra került, eszközparkja teljesen megújult, melyeket az Országos Horvát Önkormányzat, mint a teljes vagyon kezelője és tulajdonosa az Emberi Erőforrások Miniszterével kötött megállapodásban rögzítettek szerint működteti!

Nyílt nap: 2017. február 15.  

Szeretettel várjuk a Horvát Iskolában!

Győrvári Gábor Zoltán