Megyervárosi Általános Iskola és Gimnázium Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolája

Cím: 7632  Pécs, Aidinger út 41.

Telefonszám: Tel.:72/ 450-351

Tel/fax.: 72/441-012

E-mail: afg [at] arpad-pecs.hu

Web: http://www.arpad-pecs.hu

www.facebook.com/arpad.pecs

Képzésünk: 12 évfolyamos képzés, ált. iskola 1-8.oszt., nyolcosztályos gimnázium

Alsó tagozat: 1-4.osztály

 • Három párhuzamos, azonos tantervű osztályt indítunk évente.

 • Nagyfelmenő rendszer (4 évig egy osztályfőnök).

 • Első osztálytól idegen nyelvet (angol vagy német) és informatika.

 • Második osztálytól angol nyelvű, emelt óraszámú képzés választható.

 • A tanítási órák után változatos szabadidős foglalkozásokat (olvasóklub, origami, jeles napok, mesefoglalkozás, játéktanulás, projektmunka, sportkörök, mindennapos testnevelés) szervezünk naponta 16.10-ig. 17 óráig igény szerinti felügyelet.

 • Tehetséggondozó: versenyekre felkészítő foglalkozások

 • Iskolánk Akkreditált Kiváló TEHETSÉGPONT címmel rendelkezik.

 • Szakkörök: szorobán, informatika, kis kísérletezők, kiskórus, dráma, idegen nyelv, kézműves foglalkozás.

 • Sportkörök: atlétika, foci, kézilabda, aerobik, úszástanulás.

 • Korrepetálások, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, alapozó mozgásterápia a rászoruló tanulóknak.

 • Fejlesztő pedagógusok, pszichológus, iskolaorvos, védőnő segítik munkánkat.

 • Zenetanulási lehetőség az intézményünkben működő alapítványi, művészeti iskolában.

 • A Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola által, kihelyezett alapfokú képzőművészeti oktatást biztosítunk alsó és felső tagozatos diákjaink számára.

 • Hagyományos alsós rendezvényeink – népszokásokhoz kapcsolódó programok, Mikulás ünnep, karácsonyi koncert, jótékonysági akciók, kulturális bemutatók, farsang, Árpád nap, Föld napja, egészségnevelési nap, anyák napja, gyermeknap, nyílt napok, látogatások a környező óvodákban – változatos programok, melyek erősítik a család és az iskola kapcsolatát.

 • ÖKOISKOLAként: környezettudatos magatartásra nevelünk. Szelektív hulladékgyűjtés,  természetközeli programok szervezése, részvétel a LÉPJ (Légy Pécs jövője!) programban.

 • Sikeresen szerepelünk a sport- és tanulmányi versenyeken (Nyelvész, Tudásbajnokság, Zrínyi, Bátaszéki matematikaverseny, 4.-es diákjaink a kompetenciamérésben mindig az országos átlag fölötti eredményeket értek el.

 

Gimnázium: 5-12.osztály

Nyolcosztályos gimnázium

-         5. osztálytól a megfelelő tanulmányi eredmény esetén egyenes út az érettségiig.

-                  Angol emelt szintű oktatás.

-                  Matematika-informatika emelt óraszámú oktatás.

ELSŐTŐL AZ ÉRETTSÉGIIG…

Kiemelt figyelmet fordítunk az alábbiakra:

-                  óvodából iskolába: sok játékos foglalkozás a beszoktatás időszakában.

-                  stabil alapkészségek elsajátítása: olvasás, írás, számolás biztos megtanítása.

-                  türelem, odafigyelés, egyéni bánásmód.

-                  kapcsolat az óvodákkal, a családdal.

-                  esztétikus osztálytermek, barátságos környezet.

-                  folyamatos ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon.

-                  taneszközök mértéktartó és gondos kiválasztása.

-                  szótagoláson alapuló olvasástanulás.

-                  nyílt tanítási órák, osztályműsorok a szülőknek.

-    tanulóink differenciált fejlesztése: a jobb képességűek tehetséggondozását (tagozatok, emelt szintű képzések, szakkörök, versenyek) ugyanúgy szem előtt tartjuk, mint a gyengébb képességű és hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatását;

-                  diétás étkeztetési lehetőség biztosítása.

AZ ÁRPÁD OLYAN SZERETHETŐ, HUMÁNUS ISKOLA, AMELY NAGY ODAFIGYELÉSSEL ÉS AZ ALAPVETŐ ÉRTÉKEK KÖZVETÍTÉSÉVEL VÉGIGVEZETI DIÁKJAIT A KISISKOLÁS KORTÓL A FELNŐTT KORIG.

 

 

Indított osztályok száma: három párhuzamos osztály indítása.

Tervezett létszám:  25 fő

Tagozat: második osztálytól emelt óraszámú angol nyelvi képzés (választhat

 

Nyílt napok:

2016. november 10. (csütörtök) 16:30

I. Iskolanyitogató (környezetismereti) foglalkozás

 

2016. november 23. (szerda) 16:30

II. Iskolanyitogató (angol és német) foglalkozás

Igazgatói fórum iskolánkról leendő elsősök szülei számára

 

2016. december 8. (csütörtök) 16:30                    

III. Iskolanyitogató (informatika) foglalkozás

 

2017. január 12. (csütörtök) 16:30

IV. Iskolanyitogató (sport) foglalkozás

 

2017. március 9. (csütörtök) 16:30

V. Iskolanyitogató (matematika) foglalkozás

 

Nyílt órák az első és negyedik évfolyamon a leendő elsősöknek és szüleiknek:

2017. február 14 - 15. (kedd-szerda) 8:00 - 10:00