Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája

  Cím: Mecsekaljai Általános  Iskola Kovács Béla Általános Iskolája 7634 Pécs,      Pázmány Péter u. 27.

Telefonszám: 72/552-080

E-mail cím: pazmany [at] t-online.hu

Web: www.pazmanysuli.hu

Iskolánk pedagógiai céljai:

Az óvodából érkező kisgyermek számára biztonságos, családias légkör kialakítására törekszünk. A gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét fejlesztjük az iskolai közös tevékenység során, megőrizve a játékosságot. Szeretnénk fogékonnyá tenni tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, a társadalom értékei iránt.  Iskolánk teret és lehetőséget ad a gyermekek játék- és mozgás iránti vágyának kielégítésére, az egészséges életmódra való igény kialakítására.   

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában az elemi ismeretek közvetítésén túl, fejleszteni kívánjuk diákjaink alapvető képességeit és alapkészségeit, különös tekintettel a kulcskompetenciákra.   A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő, korszerű ismereteket kívánunk átadni.  

Esélyegyenlőséget kívánunk biztosítani minden diákunknak.  Szeretnénk elérni, hogy a tudás mindegyikük számára értékké váljon.

Tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – szeretnénk felkészíteni a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra.  Különleges figyelmet szentelünk az idegen nyelv tanításának.

Iskolánk sajátos arculata:
 

Iskolánk 2001-ben, Baranya megyében elsőként bekapcsolódott az Ökoiskolák Országos- és ezen keresztül európai-hálózatának munkájába, 2012-ben pedig elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. Ennek szellemében úgy végezzük pedagógiai munkánkat, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élő-világ érdekeit.  A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a gyerekeket úgy neveljük, hogy későbbi életük során döntéseikbe beépüljön a természet- és a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás.

E célokat szolgálják iskolánkban: szabadtéri kőzettani bemutatóhely, szelektív hulladékgyűjtés, erdei iskola, madárbarát kert, öko-karácsony, jeles napok, egészségnapok. Az elmúlt években kiemelt feladatunknak tekintettük az egészséges életmód program keretein belül az egészséges táplálkozásra nevelést., amelyben partnerünk a konyha és a büfé üzemeltetője is. A gyerekek körében kedvelt programunk az “egészséges ételek” napja.

Szabadidős, tanórán kívüli tevékenységek:
Széles szakköri kínálatot biztosítunk. Népszerű szakköreink: jelnyelv, rajz, kézműves, origami, irodalom, szorobán, művészeti, számítástechnika, kiskórus. Tanulmányi- és sportversenyeken is sikerrel vesznek részt diákjaink.

Számos sportág képviselteti magát iskolánkban. A labdarúgás, kosárlabda és a játékos sport vonzza a legtöbb látogatót. Szabadidős programkínálatunkat nemcsak tanulóinknak, hanem a szülőknek is ajánljuk. A gyerekek és felnőttek körében is népszerű a családi nap, a játszóházak, és a könyvtár rendezvényei is.   Kulturális programjainkba a lakókörnyezetet is igyekszünk bevonni. Rendszerint teltház van a Móricz-napon, valamint a különleges író-olvasó találkozókon is.

Induló osztályok: 2 osztály

Tervezett osztálylétszám: 20-25 fő

Tagozatok: angol oktatás első osztálytól

Tanítók neve: Balogh Melinda és Horváth Ildikó

Nyílt nap: 2016. december 7. és 2017. február 8. 17.00