Mandulafa Waldorf Iskola

7635 Pécs, Fábián Béla u. 7.

Intézményi titkár: Kertész Vanda

20/291-01-40 72/212-034

titkar [at] waldorfpecs.hu

http://waldorfpecs.hu

Iskolánk 2009 szeptemberében nyitotta meg kapuit, egyetlen első osztállyal, egy állami iskola egyik, bérelt tantermében. Most, alig hét évvel később mintegy 150 tanulónk van nyolc különböző osztályban.

Két éve végleges helyünkre költöztünk: az istenkúti iskola általunk felújított épületében, idilli zöld környezetben folyik a tanítás. Az iskola melletti épületben működik második Waldorf-óvodánk is.

Iskolánk pedagógiája a Waldorf Kerettantervre épül, szellemiségét Rudolf Steiner pedagógiai embertanából meríti: „A Waldorf-iskola nem világnézeti, hanem módszertani iskola… Módszere az ember megismerésén alapszik, és amit el akarunk érni ezzel a módszerrel, az az, hogy a gyerekből fizikailag egészséges és erős, lelkileg szabad és szellemileg tiszta embereket neveljünk…

Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg saját szemével nézni a világban...”

Iskolánkban a tanítás elsősorban nevelést jelent. Az osztálytanító elsőtől nyolcadik osztályig kíséri a gyerekeket, így közte és osztálya között erős, érzelmi alapokra épülő, személyes kapcsolat jön létre. A gyerekek ebben a bizalmon alapuló, érzelmi biztonságot adó, elfogadó légkörben tanulják meg felfedezni a világot.

A gyermek belső szükségletei, életkorából fakadó igényei határozzák meg, hogy a tanár mikor, mit és főképp hogyan tanít. A tananyagot a diákok nem 45 perces órákon, hanem ún. epochális rendszerben tanulják: 3-4 héten keresztül ugyanazzal a tantárggyal, témával foglalkoznak, lehetőséget adva ezzel az elmélyülésre, az ismeretek sokoldalú, művészi megközelítésére, sok gyakorlaton keresztül.

A tananyagot a tanító olyan formában jeleníti meg, hogy a gyermekeket belső képek létrehozására ösztönözze, ezek a belső képek jelentik a későbbi értés alapjait, gyökerét. A képek belső megtapasztalása és átélése során jutnak el a tudás intellektuális, absztrakt formájához.

A szaktárgyakat a reggeli, epochális rendszerű főoktatás után 45 perces, ismétlődő órarendben tanulják a gyerekek. Ilyen tárgyak a nyelvek, a zene, a mozgás, kézimunka, fafaragás és festés. Iskolánkban első osztálytól kezdve két idegen nyelvet: angolt és spanyolt tanítunk, heti 2-2 órában. A művészeti és környezeti nevelés áthatja egész pedagógiánkat: kertművelés, erdőjárás éppúgy tantárgyak, mint a történelem vagy a matematika.

Délutánonként iskolánkban zeneiskola is működik, ahol a diákok a választott hangszeren egyéni foglalkozás keretében gyakorolnak.

Osztályzás nincs, a gyermekek nem az érdemjegyekért, hanem belső motiváción alapuló valódi tudásvágyból tanulnak, és bármilyen meglepő, ezt a képességüket még nyolcadik osztályban is megőrzik. Természetesen értékeljük a gyermekek munkáját, nap mint nap szóban, félévkor és év végén hosszú, részletes értékelést kapnak a szülők, a gyerekek. Minden gyermekeket a saját útján értékeljük, kiemelve az erősségeket, és ösztönözve őt az alakítandó területeken.

Iskolai életünk egyik alappillére a szülőkkel való sokrétű és folyamatos együttműködés. Eleven, pulzáló közösség vagyunk, melyben együtt éljük meg ünnepeinket, s a szülők elmaradhatatlan részesei az iskola működtetésének is.

Iskolánk szélesre tárt kapukkal vár minden érdeklődő családot a jövő évi első osztályba csakúgy, mint magasabb osztályfokokra.

Iskolánk beiskolázási programjai:

2016.október 25. (kedd) 17.00

Vándorúton iskolában. A Waldorf iskola 8 éve.

2016. november 15. (kedd) 17.00

A nevelés arcai. Tantárgyak és tevékenységek

2017. január 10. (kedd) 17.00

Iskolaérettség és az első év

2017. február 7. (kedd) 17.00

A Waldorf-iskola és a szülői ház

2017. március 4. (szombat)

Waldorf-nap (egész napos program), benne: Művészeti nevelés és akarati nevelés a gyakorlatban

Az előadások alatt az iskolába készülő gyerekeket szívesen látjuk játszóházunkban.

Iskolánkban nyílt nap lesz 2016. október 25-én, kedden, és 2017. január 18-án, szerdán. Előzetes bejelentkezés szükséges a titkar [at] waldorfpecs.hu e-mailcímen.