Somogyi Tagóvoda - Keleti Városrészi Óvoda

 Somogyi Tagóvoda - Keleti Városrészi Óvoda
Pécs
Somogy u.95.
Pécs
7691
Telefon:: 
E-mail:: 

 Óvodánk Pécs keleti városrészén helyezkedik el, erdei környezetben, füves-parkos udvarral. Fenntartónk Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

 Nevelési célunk az élményekben gazdag, színes gyermekkor kiteljesítése, az iskolai élethez szükséges készségek, képességek egyénre szabott fejlesztése.

"Zöld Óvoda"-ként az esztétikus környezet alakításával, környezettudatos neveléssel  a gyermeki személyiség egészének fejlesztésére törekszünk. Az eredményes nevelés érdekében a szülők aktív közreműködésére számítunk. Kis létszámú csoportokban biztosítjuk a családias légkört, támogatjuk a gyermekek rugalmas befogadását.

  Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a játék, a mese, a zene, az egészséges életmódra nevelés, a környezetvédelem, a hagyományaink ápolása.

Türelemmel segítjük a társas kapcsolatok alakulását, az értelmi képességek tapasztalat útján való fejlődését, a tehetség kibontakozását.

Helyi adottságunk a mozgásfejlesztő eszközökkel megfelelően felszerelt tornaszoba, valamint  a logopédiai és egyéb foglalkozásra alkalmas fejlesztő szoba.

Az óvodai élet kiegészítéseként részt veszünk a falu életében vagy szervezünk mi is színes programokat. Palettánkon helyet kap a hitélet, a kézügyesség fejlesztése, a tartásjavító és lábtorna. Alkalmazkodunk a gyermeki és szülői igényekhez, figyelembe vesszük pedagógusaink képzettségét.

Nyitottak vagyunk, szeretettel várunk minden érdeklődő Szülőt és kisgyermeket!