Pákolitz István Utcai Tagóvoda - Keleti Városrész

 Pákolitz István Utcai Tagóvoda - Keleti Városrész
Pécs
Pákolitz István u. 34. (volt Frankel Leó utca)
Pécs
7629
Telefon:: 

 

Óvodánk Pécsett, a Komlói úttól keletre, a Fehérhegy alatti családi házas övezet elején található.  Az óvoda 40 férőhelyes, két vegyes életszervezésű csoporttal működik. Kihasználtságát tekintve évek óta 120 %-os. Hosszú ideje ugyanaz a nevelői közösség végzi a gyermekek gondozását, fejlesztését: 4 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 3 szakképzett dajka. Az udvari és a napi karbantartási feladatokat 1 kisegítő dolgozó látja el.

Különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekeink egyéni képességeikhez igazodó, differenciált fejlesztésben részesülnek, az esélyegyenlőség elvét alkalmazva. Pedagógiai gyakorlatunkban a gyermekek fejlesztésének alapja a játék és a mozgás. Pedagógusaink és segítőik törekednek arra, hogy gyermekeink érzelmileg, szociálisan és szellemileg gazdagodjanak, és a különböző kultúrák megismerése által megtanulják tisztelni és elfogadni a másságot. Óvodai ünnepeink, rendezvényeink nyitottak, a szülők „beavatottak”, és tevékeny részesei óvodánk életének. A családokkal és a családokat segítő intézményekkel szoros kapcsolattartásra törekszünk. Sikerült kialakítanunk óvodánkban egy olyan családias légkört, ami mindennapjainkban megteremti gyermekeink érzelmi biztonságát. Életszervezésünk a családok igényeihez igazodik, a gyerekek szeretnek ide járni (ezért kapta a Kuckó elnevezést), és szüleik is elismeréssel nyilatkoznak munkánkról. Bár az óvoda épülete régi, korszerű belső felszereltsége segíti a gyermekek egyéni képességeit kibontakoztatni.

  Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és leendő óvodásainkat személyesen intézményünkben március 10-én vagy a www.keletiovi.hu internetes oldalon.

 

Programok itt ( Pákolitz István Utcai Tagóvoda - Keleti Városrész):