Anikó Utcai Tagóvoda - Kertvárosi Városrész

 Anikó Utcai Tagóvoda - Kertvárosi Városrész
Pécs
Anikó utca 3.
Pécs
7632
Telefon:: 

Óvodánk hat homogén – azaz azonos korú gyermekek fogadására alkalmas – csoporttal rendelkezik. Hatalmas udvarunkon sokféle mozgáslehetőséget biztosítunk a gyerekeknek.

Az óvoda dolgozóira jellemző a nyitottság, az innovatív, gyermekközpontú szemlélet. Nyugodt, biztonságot adó légkörben a JÁTÉK fejlesztő erejét kihasználva szeretnénk örömteli éveket biztosítani a ránk bízott gyermekek számára.

Sajátosságunk többek között a kompetencia alapú nevelés megjelenése a nevelési folyamatban, mozgáskotta módszer alkalmazása minden korcsoportban,természetjárás.  Nagy hangsúlyt fektetünk a  gyógytestnevelésre az új tanévtől, melyet  szakképzet kollégánk végez óvodán belül.

Szolgáltatásainkkal – fejlesztő torna, társastánc, sakk, idegen nyelvhez szoktatás, hittan, Bozsik-foci – szeretnénk  a szülők és a gyerekek érdeklődésének megfelelő kínálatot biztosítani, saját és más magasan képzett szakemberek közreműködésével.

Hisszük, hogy nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermekek eltérő szükségleteit figyelembe véve, sikerorientált, környezetében jól eligazodó, pozitív kapcsolatok kiépítésére képes egyéniségeket nevelünk.

Közös célunk a gyermekeket felelősséggel óvni, nevelni, valamint hatékony nevelőmunkával felkészíteni őket az iskolai életre.

Óvodánk bármikor megtekinthető előre egyeztetett időpontban. Tel.: 72/438-390 Stix Éva-tagóvoda vezető