Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Ciszterci Nevelési Központ/ 7621 Pécs, Apáca u.23.

Telefonszám:  72/511-243. 72/315-789, 30/830-31-59

E-mail cím: ciszterci.nk [at] gmail.com

Web:   www.cnkpecs.hu   

Az intézmény bemutatása

A Ciszterci Nevelési Központ Pécsett, az Apáca utcában található. A többcélú intézményben működik óvoda, általános iskola, zeneiskola, és egy középfokú leánykollégium. Fenntartónk a Ciszterci Rend Zirci Apátsága.

Intézményünk a város minden pontjáról és a környező településekről fogadja a gyermekeket. Elsősorban katolikus családok gyermekeit várja, de nyitott más vallásúak és keresők számára is.

Általános iskolánk a Ciszterci Rend lelkisége alapján törekszik arra, hogy a kor lelki és szellemi kihívásainak megfelelően készítse fel tanítványait a keresztény életre. Nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását és ezzel egyenértékűnek valljuk a közösségi értékek kialakítását. Tudjuk, hogy leginkább személyes életpéldánkkal, elkötelezettségünkkel, tanúságtételünkkel nevelünk. Személyre szabott figyelemmel kísérjük tanítványaink mindennapjait és fejlődését tanulmányi és lelki téren egyaránt.

Emelt óraszámú nyelvoktatás folyik iskolánkban angol és német nyelvből.

Szakköreinkkel (angol, német, agyagozás, barkács, színjátszó, ministráns, kórus, tánc) és tömegsportfoglakozásainkkal (labdajáték, labdarúgás, sakk, tenisz, röplabda, túra) sokféle lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltésére. Tantárgyi keretbe épül a hittan, az úszásoktatás, 2-3 osztályban a néptánc, a felső tagozaton a társastánc. Felső tagozaton családi életre felkészítő családórákat és közösségépítő osztályórákat szervezünk.  

Felújított termeinkben internet elérést, digitális oktatás lehetőségét biztosítjuk. Minden évben több projekt napot szervezünk, melyet egy kiválasztott téma köré építünk fel, ehhez kapcsolódó tevékenységekkel töltjük ki. Pl. Pécs, Biblia, Húsvét, Olimpia, Könyv, Egészség-hét, stb.

Lelki élet az iskolában: Szentmisével kezdjük és zárjuk az évet és minden hónapban a tanulók közös szentmisén is részt vesznek. Egy héten egyszer közös imával kezdődik a nap, ami a gyerekek korosztályához igazított tanításból, történetből és énekekből áll. Lehetőség van a keresztség felvételére, a felkészült harmadikosok ünnepélyesen elsőáldozók lesznek.

Kiváló minősítésű zeneiskolánkban zongora, gitár, gordonka, hegedű, furulya, fuvola, klarinét, fagott, szaxofon, kürt és trombita tanszak választható. Alap és továbbképző szinten folyik oktatás intézményünkben. Kórusaink és zenekaraink várják az érdeklődő növendékeket. Szeretnénk zeneszerető, liturgikus zenében is jártas fiatalokat nevelni, mert hisszük, hogy a személyiségformálásban nagy szerepe van a művészeteknek, a zenének.

Dr. Lovász Mária így vall az iskolánkról:

14 éve szeretek ebbe az iskolába járni.  Az alsó tagozatban a tanítók védik, óvják a gyermekeket. Igazi otthon az iskola: ha kell, fegyelmez, ha kell, lelkesít– mindenkit saját egyénisége szerint. Sok szép ünnep van a tanévben: Szt. Cecília ünneplése hangversennyel, megemlékezés Szt. Mártonról, Szt. Margit nap, adventi, anyák napi, családi hangversenyek, családi nap.   Öröm látni, ahogy az osztályokból végül közösség lesz, pedig nem könnyű – különböző családokból jönnek a gyermekek más-más szokásokkal, lelki útravalóval, neveltetéssel.  Én mindhárom gyermekemnél úgy éreztem, hogy jó helyen vannak az iskolában, nem kell jobban aggódnom értük, mintha itthon lennének.

Induló osztályok száma, tervezett létszám: 2 osztály

Tervezett osztálylétszám: 20-25 fő
Nyílt nap: 2016. november 24.  8.00