Óvodás lett a gyermekem!

Folytatva az elmúlt hónapokban megjelenő cikksorozatot, elértünk az óvodás korhoz, vagyis a 3-6 éves gyermekek mozgásfejlődését, nézzük meg közelebbről.

Ebben az időszakban kiteljesedik, s egyre önállóbb lesz a gyermek.  Érdeklődővé és nyitottá válik az őt körülvevő világ felé. Még most is sokat kérdez, de már ok-okozati összefüggéseket keres. Testalkata folyamatosan változik: 6 éves korra eltűnik a hengeres forma, mivel a váll szélesebb lesz a medencénél.

Fontos tudni, hogy gyermekünk életében vannak olyan életszakaszok, amikor különösen érzékeny bizonyos ingerekre. Képességeinek egyes területein, megfelelő ingerek hatására jelentős fejlődést ér el. Az óvodáskor időszakára esik az ÉSZLELÉS és MOZGÁS összerendezése. Ezért biztosítsunk kellő teret és időt a szabad mozgásra! Megfelelő mozgáskoordináció és a test feletti uralom elérésével kap a gyermek önbizalmat, magabiztosságot, s lesz önfegyelme.

Hamar szembetűnik, hogy a kis ovisnak a mozdulata ugrásszerűen fejlődik, egyre kiegyensúlyozottabbá válik. A 3-4 éves gyerek szívesen és ügyesen tornázik, mászik, egyensúlyoz. Összezárt lábakkal szökdel, rövid ideig egy lábon is. 4-5 évesen egyensúlyérzéke megfelelő, tud hintázni, biciklizni tanul. Feléje repülő labdát több méter távolságból elkapja. 5-6 évesen egyre gyakoribb a többi gyerekkel a versengés, veszíteni nem szeret. Átlátja a csoportos labda és tornajátékokat. Mostanra gond nélkül beköti cipőjét. Finommotorikája fejlett. Rajzai részletesek. Nyomtatott betűkkel a nevét is le tudja írni, sokszor tükörírással, mert még nincs tisztában a papír térbeli elhelyezkedésével. Megkülönbözteti a jobb és baloldalt, néhány részből álló történeteket összeilleszt és elmesél. Minden összefüggés iránt érdeklődik.

A JÁTÉK a napi tevékenységek legfőbb eszköze az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésében. A társas kapcsolatok színtere, ezen keresztül szerez tapasztalatokat, fejlődnek különböző készségek s ezen át dolgozza fel, az átélt ingereket, eseményeket.

A MESE élményszerű átadása jó közérzetet biztosít a gyermeknek. Oldja a meglevő szorongást, feszültséget. Segíti a fantázia és a kreativitás kibontakozását. Gazdagodik a nyelvi és irodalmi ismeret, fejlődik a kommunikációs készség. Fejleszti az érzelmi és intellektuális intelligenciát.

Mikor gyermekünk betölti 5-6. életévét, egyre inkább elkezd foglalkoztatni bennünket, szülőket, az iskolaérettség kérdése. Vajon milyen egy iskolai életre kellően felkészített, érett gyerek? Erre a kérdésre próbálok választ adni a következő számban. Addig is, amit tehetünk: MOZGÁS- JÁTÉK- MESE!