Mert a zenei nevelés fontos!

Mindannyian találkoztunk már azzal a problémával, mikor lelki feszültségünket nehezen tudtuk levezetni. Felnőttként is jelentős problémát okozhat hétköznapjaink vélt és valós konfliktusainak feldolgozása. Sokan képtelenek feldolgozni e történéseket, más emberek jobb esetben szakemberek segítségét kérik hozzá. Ennél kézenfekvőbb megoldás is kínálkozik, de mindenekelőtt a nevelést állítanám a középpontba.

Fontos, hogy tisztában legyünk a nevelés hatásaival, s tudjuk azt is, hogy nem egyik napról a másikra kínál megoldási lehetőséget. De tudjuk azt is, hogy társadalmunk szempontjából elengedhetetlenül fontos megszilárdítani a minőségi nevelés elsődleges szerepét.

Ehhez hozzátartozik a lélek zenei nevelése is, hiszen sokkal érzékenyebb, kifinomultabb az a lélek, mely a zenére való nevelés által pallérozódott. A zenei nevelést nem lehet elég korán kezdeni, tehát minél több zenei élményt kell szerezni gyermekeinknek. Az anya éneke, közelsége, az érintés, mind ennek kezdetéhez tartozik. Nem nagy dolgok ezek, de a kis dolgokat sem szabad lebecsülni! Kodály szerint a zenei nevelés a születés előtt kilenc hónappal kezdődik. Mennyire igaz mesterünk észrevétele! Mennyire fontos, hogy már az anyaméhen belül fejlődő magzatot védjük a rossz külső hatásoktól. Mennyire fontos, hogy pozitív rezgésekkel, jó zenékkel legyünk hatással anyára és magzatára egyaránt.

Ezek a pozitív hatások kialakíthatnak egy védelmi rendszert, ami megóvhatja a gyermekünket a negatív hatások romboló erejétől. A megszületett gyermeknél mennyire központi gond, hogy milyen táplálékkal etetjük. Vajon a lelki „táplálékokra” is ilyen nagy gondot fordítunk? Aki komolyan gondolja, hogy gyermeke lelki egészségben fejlődjön, az gondot fordít arra is, hogy gyermekét milyen zenei hatások érik. Az igazi célt persze akkor érjük el amikor gyermekünk különböző zenei folyamatok részesévé válhat, alkalmassá lesz például egy zenei együttes tagjaként közös célokért tevőlegesen dolgozni. Már a tudósok is bizonyították, hogy aki élete korai szakaszától fogva zenei tevékenységekkel foglalkozik, az sokkal kreatívabb és kiegyensúlyozottabb a hétköznapokban. Ugyanis az éneklés során boldogsághormon termelődik testünkben, és ez kifejti jótékony hatását. Feloldja a felgyülemlett feszültséget, a stresszt, a társas kapcsolatok építésében javunkat szolgálja. Kimondottan hasznos tevékenységi forma a kórusban való éneklés, mert rengeteg lehetőséget ad a személyiség minél sokoldalúbb fejlesztésére is.

A kórusmunka során a következő területek fejleszthetőek: pontosság, becsületesség, kitartás, őszinteség, hűség, tisztesség, türelem, tolerancia, a felelősségvállalás különféle módjai, alkalmazkodás, közös célok megvalósításához szükséges áldozatvállalás kialakítása, fegyelem, önfegyelem kialakítása, annak gyakorlása próbáról próbára. Emellett zenei célkitűzések is teret kapnak, úgymint a tagok zenei képzésének folyamatos fejlesztése aktív zenei tevékenységeken keresztül, felelős, zeneileg és emocionálisan érzékeny kórustagok képzése, igényes zenei közönség kiművelése, a közönség „szórakoztatása”.

Alapvető cél lehet az is, hogy az aktív zenei tevékenység segítségével egy jobb minőségű ember, emberek közössége kerüljön kinevelésre. Ha ez sikerül, akkor sikeres lesz az együttes, sikeres lesz a benne részt vevő egyén. Így nem kell a kudarcok elől elmenekülnie, hanem fel lehet oldani a feszültségeket, kezelni lehet a problémákat, nem utolsó sorban el lehet viselni a kudarcokat is, ha úgy adódik. Ezeknek feldolgozásához adhat segítséget egy zenei közösséghez, művészeti együtteshez való tartozás. Iskolánkban évtizedek óta működnek gyermekkarok, melyek a leírt értékrendnek megfelelően alakították ki morális és művészeti koncepciójukat.

Mellesleg zenei mércével mérve is jelentőset alkotnak az együttesek tagjai, hiszen közülük a Campanella Gyermekkar 2010-ben részt vehet a Kínában megrendezendő kórusolimpián. Reményeink szerint a közös célok megvalósítása zenei, esztétikai, gasztronómiai és sok más téren hasznos tapasztalatokkal építi tagjaink egészséges fejlődését. Ne feledjük Kodály mondását:

„ Legyen a zene mindenkié”.

Szerző: