Lejár a gyöngyélet!? Első osztályos lett a gyermekem

A gyöngyélet nem jár le, de az iskolakezdés valóban fordulópont minden család életében.

Jelentős testi változáson megy át a gyerek 6-7 éves korban. Erre az időszakra esik a második alakváltás. A babás alkat eltűnik. A végtagok a törzshöz képest hosszabbak lesznek. Képes megérinteni a fülét, fején átvetett kezével, megindul a fogváltás.

Ebben a korban előnyben részesítik a mozgásos játékokat. Rengeteget mozognak. Fut, mászik, ugrál, csúszkál, forog minden gyerek. Ezekre a mozgásformákra szükségük van, mivel a nagymozgásokkal fejlődik a finommotorika, amely az írástanulás alapja. Napi 2-3 óra mozgásra van szükségük a szabadban ahhoz, hogy segítsük az idegrendszer érési folyamatát, ezzel megalapozzuk a tanulási képességek fejlődését. (egyensúlyérzék, figyelem, szem-kéz koordináció, én- és testtudat, jó térérzékelés, beszédkészség, gondolkodás, feladattudat és feladattartás).

A kisiskolásnak fontos a feladatteljesítés. Már nemcsak az eredmény, hanem maga az alkotás folyamata is örömmel tölti el. Felgyorsul értelmi fejlődése, és emlékezetfejlődése is minőségi változáson megy át. Érdeklődővé és nyitottá válik környezete és a világ felé, észleli és feldolgozza az információkat, együttműködik környezetével. Fontos számára környezetének pozitív értékelése, így elégedett lesz önmagával és a világgal, erősödik önbecsülése, önértékelése.

Tudatosan törekszik az önállóságra, megkezdődik a szülőről való leválás. Ebben meghatározó szerepet tölt be a tanító. Társas kapcsolatai folyamatosan fejlődnek, erősödnek, igyekszik minél több gyermekcsoport tagja lenni. A társaival töltött idő alatt fejlődik kommunikációs készsége, problémamegoldó gondolkodása, társas kapcsolatai, érzelmi intelligenciája.                                                              

Fontos, hogy biztosítsunk kellő időt az érési folyamatokhoz: legyünk sokat a szabadban, az esti meseolvasás, napi események megbeszélése, feldolgozása mindennapos legyen.

Az iskolai életmódhoz való alkalmazkodás akkor lesz zökkenőmentes, ha a környezet elismerő, támogató magatartást jelent, figyelmet biztosít a gyermek számára.