Készüljünk mozgással a bölcsődére, óvodára, iskolára!

Miként készíthetem fel a gyermekemet, hogy a lehető legkevesebb kudarc érje? Üljünk le feladatokat megoldani? 

Megfogalmazódnak hasonló kérdések már a nyári szünet első napjaiban, szorongással tekintve a szeptemberi iskolakezdésre.

A jó hír, hogy a „fejlesztés” leghatékonyabb formái, eszközei kint a természetben, a szabadban is megtalálhatók, illetve könnyen megteremthetők. Az alábbiakban megosztanék néhány olyan játékötletet, melyekkel nemcsak a felhőtlen szórakozás és jókedv, de a fejlődés is garantált, és akár egyfajta felkészülésnek is tekinthetők.

Téri orientáció fejlesztése: nagyobb beton- vagy járdafelületre rajzoljunk fel egy  10X10 négyzetből  álló táblát. Minden játékos válasszon magának egy színes aszfaltkrétát, és álljon bele az egyik négyzetbe. A játékosok  felváltva léphetnek egy-egy szomszédos négyzetrácsba. Group of five happy children jumping outdoors.A haladás 4 féle irányba történhet: előre-hátra-jobbra-balra (átlósan nem!). Miután a játékos egy új négyzetrácsba lép, az előzőbe egy X-et rajzol. Azokra a helyekre már senki nem lehet lépni, ahol X van. Ha valaki „zsákutcába” jut és nem tud tovább lépni, kiesik. Az nyer, aki a legtovább a táblán marad.

Finommozgások fejlesztése színes, műanyag csipeszekkel: egy kifeszített madzagra kell a gyermeknek színes csipeszeket felcsíptetni egy előre meghatározott sorrendbe. Fontos, hogy csak a hüvelyk- és a mutatóujját használhatja a játék során, és hogy figyeljen a haladási irányra (balról-jobbra haladjon, csakúgy, mint írás és olvasás közben). Színesíthetjük úgy a feladatot, hogy különböző kategóriába tartozó dolgok képeit csíptesse fel egymás mellé, a csoportokat jól elkülönítve egymástól (zöldségek-gyümölcsök, háziállatok-vadon élő állatok, stb.).

Testkép-testtudat fejlesztése célbadobással (többen is játszhajtják): a homokba bottal rajzoljunk egy életnagyságú emberalakot. Az ábrától kb. két méter távolságra húzzunk egy vonalat. Minden játékos fogjon néhány darab kavicsot a kezébe, és álljon fel a vonal  mögé. A feladat, hogy az egymásnak  kijelölt testrészekbe kell betalálni a kaviccsal. Akinek ez többször sikerül, az nyeri a játékot.

Egyensúlyfejlesztés (koncentráció, figyelem): fáramászással, csúszdázással, hintázással, trambulinon ugrálással, mászókázással, libikókával.

Mi a helyzet a bölcsődébe, óvodába készülő gyermekekkel?

A sok hasznos és fontos dolog közül most kettőt emelnék ki, melyeknek kulcsfontosságú szerepük van az érzelmi biztonság  megteremtése, illetve fenntartása és az értelmi fejlődés szempontjából is. Elsőként essen néhány szó az ölbeli játék fontosságáról: bárhogy is játsszunk gyermekünkkel; lóbáljuk, hintáztatjuk, lovagoltatjuk, csiklandozzuk, ujjait számlálgatjuk, … szinte minden ölbeli játék tartalmaz mozgásos, érintéses elemet, minden momentuma lehetőséget nyújt a testi kontaktusra a két résztvevő (leggyakrabban anya/apa-gyermek) között, mely által megteremti azt a biztonságos közeget, melynek alapja az érzelmi ráhangolódásnak és a bizalomnak. Mindez a maga természetességében igazodik a gyermek életkorának megfelelő tanulási folyamathoz, hiszen ebben a korban a gyermek döntően érzelmi, mozgásos formában szerzi tapasztalatait (Piaget szenzomotoros szakasznak nevezi ezt az időszakot): az ugrálás, a pörgés, a hintázás, stb. mind döntően hozzájárulnak az idegrendszer fejlődéséhez. Az ölbeli játékokhoz tartozó mondókák és dalok szoros egységet alkotnak a hozzájuk tartozó mozdulatokkal, ezzel támogatva az anyanyelv szókészletének, ritmikájának elsajátítását, a nyelvi készségek fejlődését. A másik rendkívül fontos dolog a mesélés. A legideálisabb az lenne, ha mindennapra jutna legalább egy mese. A felolvasás hatása igen sokrétű: gyarapszik általa a gyermek szókincse, megismerheti az írott nyelv szófordulatait, lehetőséget nyújt arra, hogy gyermekünk megmozgassa  fantáziáját. A mese megtanítja a gyermeket odafigyelni a történetre, belső képeket alkotni róla, ezáltal fejlesztve kreativitását, melynek eredményeképpen gondolkodása rugalmasabb lesz,  és képessé válik problémás helyzetek könnyebb megoldására. 

Szerző: 
30/319-13-22
varjukata78 [at] gmail.com