Az iskolaérett gyerek

Gondolom, az elmúlt hónapokban leginkább az foglalkoztatta Önt és családját, hogy milyen iskolát válasszon gyermekének.

Meg kell tudnia, hogy valóban érett-e gyermeke az iskolakezdésre, s vajon sikerül-e beilleszkednie az új közösségbe és kudarc nélkül megkezdenie az iskolai éveket?

Az iskolaérettség egyik fontos feltétele a testi fejlettség. Megfelelő testsúllyal és testmagassággal, fizikálisan is jól fogja bírni az iskolával járó megnövekedett terhelést.

A fogváltás az iskoláskor kezdetét jelzi, s egyben tájékoztat az idegrendszer éréséről is.

Régen alapkövetelmény volt, hogy a 6-7 éves gyermek tudjon cipőt kötni, ami sok mindent elárul: megmutatja, hogy mennyire fejlett a gyermek finommotorikája, térbeli tájékozódása, vizuális megfigyelő képessége.

Az ép érzékszervek nélkülözhetetlenek az írás-olvasás elsajátításához. (A legtöbb oviban megtörténik a hallás- és látás vizsgálata.)

A 6-7 éves gyermek mozgása harmonikus, rendezett.

Páros lábon és egy lábon is tud szökdellni. Szívesen labdázik, kétkerekű biciklit hajt.

A pontos, hibátlanul kivitelezett nagymozgás utal az idegrendszer érettségére, biztosítja a finommozgásokat, ami az írás megtanulásának alapvető feltétele. Lényeges az is, hogy a végtagok, vállöv, csukló, ujjak mozgékonyak legyenek, s egymástól függetlenül tudja mozgatni azokat a leendő iskolás. Az együttes mozgástól hamar elfárad a gyerek, így csökken a figyelme is. Tudni kell, hogy a beszéd is finommozgás.

Hat éves korára jó, ha a gyermek tisztán ejti a hangokat. Érzéseit, gondolatait kifejezi. Egy adott képről vagy témáról megfelelő időrendi sorrendben, önállóan kell néhány összefüggő mondatot megfogalmaznia.

Lényeges szempont az is, hogy általános tájékozottsága meglegyen. Tudja saját és családtagjai nevét, születési idejét, lakcímét. Időben tudjon tájékozódni. Gondolkodása legyen logikus, ok-okozati összefüggéseket észrevegyen, tudjon következtetni, ítéletet alkotni.

A tanuláshoz, az ismeretek elsajátításához, azok bevéséséhez elengedhetetlen a jó emlékezet. Auditív és vizuális emlékezetre egyaránt szükség van a feladattartáshoz.

Amikor felmerül a kérdés, hogy a nagycsoportos gyermek menjen-e iskolába, akkor sohasem az értelmi intellektussal van a baj, általában a következő tünetek keltenek aggodalmat:

  •  Rövid ideig tud egy-egy feladatra figyelni, gyenge a figyelemkoncentrációja.
  •  Feladattudata nem alakult ki.  Egy 6-7 éves gyereknek meg kell értenie, hogy vannak kötelességei. Egy feladatot akkor is meg kell csinálnia, ha nincs hozzá kedve.
  • A jó kudarctűrő képességre szintén nagy szüksége van, merjen és akarjon hozzá látni egy- egy feladathoz akkor is, ha nem sikerült elsőre megoldania. A HIBÁZÁS A TANULÁS ALAPJA.
  • Nem megfelelő szocializáció szinttel nehezebben illeszkedik be az új osztályközösségbe, iskolai életbe, nehezebben veszi fel a mindennapok ritmusát. Társaival tudjon kapcsolatot kialakítani, felnőttek felé forduljon bizalommal, merjen kérdezni.

Oldalakon keresztül sorolhatnám az iskolakezdés sikereit, buktatóit. A legnagyobb csapdát abban látom tanítóként és anyaként is, hogy a környezet elvárásai sokszor messze meghaladják gyermekeink képességeit. Minél jobban támogatjuk, bíztatjuk, néha megfelelésre késztetjük, kényszerítjük őket, az érzelmi stressz annál jobban erősödik bennük, s ez negatív hatással lehet teljesítményükre, tanulási attitűdjükre. Bízzunk saját meglátásainkban, érzéseinkben, ösztöneinkben, hiszen gyermekünket mi ismerjük igazán.