Álmaink segítenek

Könyvajánló az Ursus Libris kiadó Álmok útján című könyvéhez, melyben Fraser Boa beszélget Marie- Luise von Franz-zal

Az a lehetőség, hogy gyermekeink születnek, és növekednek mellettünk, folyamatosan késztethet, illetve rákényszeríthet minket önismeretünk növelésére. A gyerek fejlődési lépéseiben- ha hitelesen akarjuk vezetni- magunknak is hiteles válaszok után kell kutatnunk a saját életünkben.

Az ezelőtti könyvajánlóban a Bennünk élő istennők c. könyv révén már szóltam kollektív örökségeinkről, az archetípusainkról, melyek hol tudatosan, hol tudattalanul működnek az életünkben.

Az emberi elme két részre oszlik, a tudatosra és a tudattalanra, ahol a tudattalan jóval nagyobb részt képvisel a kettő közül. Ez pont olyan mint egy számítógép, ahol a tudattalan maga az egész gép rengeteg információval, részlettel, stb...,a tudat pedig a képernyő amin azok az információk vannak amit adott pillanatban az elménk képes előhívni és a tudatba emelni. A képernyő a tudatunk mezeje állandóan változik, ami az egyik pillanatban tudatos az a másikban tudattalanná válik. A lélektan nagy felfedezése az, hogy a pszichénk tudattalan része minden éjjel ötször- hatszor megjelenik az álmainkban és ha felidézzük ezeket az álmokat akkor a tudatos elménknek meg van a lehetősége, hogy rálásson a tudattalan tartalmaira. Álmainkban a kollektív tartalmak mellet személyes tudattalan szféránk is tükröződik. Ezen a rendkívül érdekes és életbevágóan fontos témán vezet végig minket az „ Álmok útján” c. könyv, mely egy ismeretterjesztő tévésorozat könyv alakba átszerkesztett változata. A TV sorozat szakértője Marie-Luise von Franz svájci pszichoanalitikus, aki Jung legnagyobb élő örököse. Ő betekintést enged munkájába, megismertet minket az álom nyelvével, ugyanis a tudattalan nem a tudat által könnyen hozzáférhető racionális nyelven fejezi ki magát. Az álom inkább a művészetek nyelvezetével rokon módon, a képek a metaforák és szimbólumok nyelvén beszél.. A könyv a múlt századi álmos könyvekkel ellentétben nem ad merev értelmezési kategóriákat álmainkhoz, sokkal személyesebb módon szól rólunk, saját asszociációink és élményeink mentén. A könyv erénye, hogy mindvégig szól a szakemberekhez és a laikusokhoz is egyaránt, érthető megfogalmazásával. Ezt a célt szolgálja a könyv második fejezete, melyben a jungi pszichoterápiás rendszer alapfogalmait -amelyre más könyvek olvasásánál is támaszkodhatunk- nagyon tisztán és közérthetően magyarázza el a szerző. A könyvet elolvasva mindenkiben kialakulhat egy kép arról, hogy álmaink sokkal inkább kézzelfogható térképek az életünkhöz, mint jóslások, megérzések, titkok, babonák kusza értelmezhetetlen egyvelege. A könyvet olvasva mindenki úgy érezheti, hogy ez nagyon szól Róla magáról, éppen ezért lerakhatatlan olvasmány.

Akikben felébredt az érdeklődés e két könyv iránt és szívesen foglalkoznának álmaikkal, archetípusaikkal egy csoportban, várom jelentkezésüket az alábbi telefonszámon. Az önismereti csoport indítását szeptembertől tervezem,heti 1 alkalommal 150 percben.

Szerző: