2017-ben változik a családi napközik nyilvántartása!

2015. 10. 19-én jelent meg egy felhívás, hogy a kormány új törvényjavaslatot terjeszt be a gyermekellátó szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban.

A törvényjavaslat tartalmazott egy mondatot, amit laikusok kissé félre értelmezhetnek, s félre is értelmeztek: „A családi napközi jogintézményének kivezetése javasolt 2017. január 1-jétől.”

Ez nem azt jelenti, hogy a családi napközi, mint ellátási forma megszűnik, hanem azt, hogy a családi napköziknek 2017-től egy általuk választott új ellátási formába át kell alakulniuk. Erre adott a mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, a családi bölcsőde, ill. a napközbeni gyermekfelügyelet, és az alternatív napközbeni ellátás elnevezésű szolgáltatás.

„A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törv. 175. § (1) bekezdése értelmében gyermekek napközbeni ellátása 2017. 01. 01-től kizárólag az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított VI/C. fejezet szerinti bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyerekfelügyelet és alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítható.

A Gyvt. 175. § (2) bekezdése szerint a fenntartónak 2016. 08. 31-ig kérelmeznie kell a bejegyzett adatok módosítását, amit a 2017. január 01-től hatályos rendelkezéseknek megfelelő ellátási forma bejegyzése érdekében a működést engedélyező szerv 2016. 11. 30-ig módosít.”

A jelenleg üzemelő családi napköziknek ez év végéig meg kell(ett) kapniuk a határozatot az általuk választott új ellátási formáról.

A szülőket ez abban az esetben nem érinti, amennyiben eddig is bölcsődés korú gyermekeket láttak el azokban a napközikben, amelyek most pl. családi bölcsődévé alakulnak.

Azok a napközik azonban, akik a nappali gyerekfelügyeletet választják, sajnos az állami támogatásról lemondhatnak, pedig eddig is volt igény akár iskoláskorú gyermekek napközis ellátására. Másrészt továbbra is fogadhatnak gyermekeket 14 éves korig a kötelező óvodai és iskolai időszakon kívül.

A munkahelyi bölcsődék bevezetése azoknak a munkahelyi fenntartóknak egy ösztönző tényező, akiknél sok fiatal munkavállaló áll alkalmazásban, s szeretnék a munkahelyeikhez közeli helyen a gyermekeik elhelyezését megoldani. Ez azonban valószínűleg csak a nagyobb városokban, s a profitorientált vállalkozásokra lesz jellemző.

A mini bölcsődék létrehozása az intézményi formában működő gyermek ellátóknak (pl. kisebb települések önkormányzatainak) lesz egy kedvezőbb feltételekkel létrehozható formája, ahol a klasszikus bölcsődékhez képest kevesebb (7) gyermek csoportonként lesz ellátható.

Mi változik még? Amennyiben a bölcsődei ellátási formák közül választanak, a szülőknek munkáltatói igazolásokat, ill. szándék nyilatkozatot kell leadniuk, hogy hamarosan munkába állnak, vagy már dolgoznak, vagy esetleg nappali rendszerű iskolába járnak. Az eddigi gyakorlat szerint nyilatkozhattak róla, hogy a napközik árait elfogadják, s lemondanak a jövedelem igazolások leadásáról, ill. a GYED-et igénybevevőknek nyilatkozniuk kellett róla, hogy Gyed mellett dolgoznak.

A bölcsődei ellátási formák állami támogatása magasabb lesz (bár a nem intézményi formában működő szolgáltatások támogatottsága, még mindig a bölcsődei támogatás kb.50%-a marad, ezért a fennmaradó összeget sajnos még mindig az ezt a szolgáltatási formát választó szülőknek kell befizetniük).

A fenntartóknak az Országos Bölcsődei Alapprogram szerint kell a szakmai programjaikat megírni, ill. az eszköz készletüket a bölcsődei eszköz készletek listája szerint kiegészíteni.

Ami fontos, hogy a családi bölcsődék továbbra is a családi napközik családias hangulatát, s egy rugalmasabb, kis létszámú, kellemes ellátási formát nyújtanak majd a szolgáltatások igénybevevői felé!

Szerző: 
20/349-75-67