BUDAI-VÁROSKAPU ISKOLA Bártfa Utcai Intézményegysége

Cím: 7627 Pécs, Bártfa u. 5.    

Telefon.:72/ 515-327

E-mail: bartfa [at] budaivaroskapu.hu

Web: www.bartfa.sulinet.hu

Majd kilencvenéves múlttal és gazdag hagyományokkal rendelkező iskolánk családi házas zöld övezetben tágas szabadtéri létesítményekkel várja az itt tanuló gyermekeket. Egészséges, biztonságos környezetben minden tanulónk számára lehetőség van a derűs, tartalmas iskolaéletre.

Célunk, hogy a nálunk tanuló gyerekek korszerű tudással rendelkező nyitott, a folyamatos tanulásra motivált emberekké váljanak.

 

Kiemelt programunk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése. Ennek érdekében gyermekközpontú, tevékenykedtetésre épülő, változatos tanítási és tanulási formákat alkalmazunk megszépült tanulásbarát környezetben. Nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek fejlesztésére, melyre eredményesen és biztonságosan lehet építeni a felsőbb évfolyamokon. A szülők igényeinek megfelelően már első osztályban két idegen nyelv /angol, német/ közül választhatnak tanulóink. Szükség esetén több évfolyamunkon csoportbontásban oktatunk bizonyos tantárgyakat. Munkánkat fejlesztő pedagógus és pedagógiai asszisztensek is segítik.

 

Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés, egyéni tehetséggondozás törekvése áll. Fontos számunkra, hogy minden gyermek képességeinek megfelelő mértékű terhelést és fejlesztést kapjon. Korszerű, modern számítástechnikai eszközök, digitális tananyagok, interaktív tábla alkalmazása is segíti a sokoldalú ismeretszerzést.

Iskolánkban kiemelten fontos a tervszerű és tudatos az egészséges életmód elfogadtatását célzó nevelőmunka, amihez külső szakemberek segítségét is igénybe vesszük. Ezenkívül iskolán részt vesz a Lépésről Lépésre elnevezésű pedagógia programban, melynek középpontjában a gyermek áll. A program küldetése egy új pedagógiai szellemiség elterjesztése, amelynek központi szereplője a gyermek és az elv, mely szerint „Minden ember egyszeri és megismételhetetlen egyéniség.” A programot választó tanítók és tanárok célja, hogy erősítsék a gyermekek tanulási kedvét, az osztályközösséget, hogy minden gyermekben megkeressék az értéket.

 

 

Iskolánk emellett részt vesz a Komplex Instrukciós Programban is, amelynek egyik fő jellemzője, hogy a többféle képességet felszínre hozó tananyag összeállításánál az elsődleges cél a tanulók magasabb szintű gondolkodásának előmozdítása. A nyitott végű, több megoldást kínáló feladatok biztosítják, hogy a tanulók egymástól függetlenül, kreatívan gondolkodjanak.

 

Iskolánk mindennapjainak fontos eleme a diákok mozgáskultúrájának fejlesztése. Elengedhetetlennek tartjuk a mozgás megszerettetését, a testi nevelésben az átlagosnál szélesebb körű kínálatot nyújtunk tanítványainknak. Testnevelés órán is helyet kapnak a küzdősportok és az aerobic. A városban egyedi lehetőség , hogy gyermekeink a heti öt testnevelés órából  kettőn tenisz oktatásban részesülnek.

 

Iskolánk helyet biztosít a Kontrasztok, az Eck Imre és a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskoláknak, ahol tanítványaink különböző művészeti ágakban (hangszeres zene és dráma) jeleskedhetnek.

 

A BÁRTFA olyan több generáció által dicsért iskola, amely családias légkörben, magas szintű oktatási programokkal biztosítja a gyermekek fejlődését, és eredményes továbbtanulását.

 

Induló osztályok száma: 1-2

Létszám: 22fő

Leendő tanítók: Stefánovics Edit, Hajekné Füzes Rita

Nyílt napok: 2016. nov. 17.

      2017. január 12.

      2017. február 9.