Budai - Városkapu Iskola

Cím: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Tel./fax: 72/239-747

E-mail: meszesiisk [at] budaivaroskapu.hu

Honlap: http://www.budaivaroskapu.hu

Igazgató: Téliné Nagy Emese

OM azonosító: 027230

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.

                                                                              Szentgyörgyi Albert

Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy diákjainkban a boldogulásukhoz a mai korban leginkább szükséges képességeket fejlesszük. Ezért olyan komplex pedagógiai rendszert alakítottunk ki, amely átszövi a gyermekek teljes napját.

Alsó tagozaton egész napos (iskolaotthonos) oktatás működik, melynek keretében gyermekbarát, együttműködésen alapuló módszerek alkalmazását preferáljuk, a Lépésről Lépésre Program keretében. E program módszertani központjaként működik iskolánk.

A felső tagozatosok mindennapjait is átszövik a projektek, melyeknek keretében nem csak az előírt tananyaggal, hanem a közvetlen és távolabbi környezetük érdekességeivel is gazdagíthatják ismereteiket. Az egész napos oktatás keretében a felső tagozatosoknak tanulószobai felügyeletet biztosítunk.

Az iskolával szemben támasztott társadalmi elvárásnak megfelelően célunk a korszerű tudás átadása, modern számítástechnikai eszközök, digitális tananyagok, digitális napló, interaktív tábla, internet felhasználásával.

További célunk az emberi értékek közvetítése, a gyermek személyiségének sokoldalú fejlesztése.

Alapelveink:

 • gondoskodás, törődés
 • hatékony kommunikáció
 • közösségépítés
 • tehetséggondozás
 • szociális és erkölcsi érzékenység fejlesztése
 • korszerű, használható tudás elérése

Mindezt a gyermekek számára vonzó, felújított iskolában, tanulóbarát, jól felszerelt tantermekben, szép természeti környezetben valósítjuk meg.

A szülőket is igyekszünk minél jobban bevonni mindennapjainkba. Kérjük, hogy legyenek partnerek munkánkban, vegyenek részt a projektjeinkben, támogassák az iskolát közös céljaink elérésében.

A délutáni órákban korosztályoktól függően különböző, ám mindenki számára elérhető szakköri foglalkozásokat kínálunk.

Iskolánkban biztosított lehetőségek:

 • Tehetséggondozás keretében angolnyelv oktatása. Harmadik osztálytól - az elért eredményektől függően - akár emelt óraszámban is. Legtehetségesebb tanulóink a nyolcadik osztály végén angol nyelvből vizsgát tesznek.
 • Gazdag sportélet: többféle sportág, magas színvonalú edzések, folyamatos versenylehetőségek (modern tánc, aerobik, szivacs-kézilabda, kézilabda, floorball, kosárlabda, futball, judo, atlétika).
 • Szakkörök: német nyelv– felső tagozaton, néptánc, rajz, természetjáró, hagyományőrző - Bányamanók, színjátszás, informatika, furulya, táblajáték, énekkar.
 • Lehetőség van külsős Művészeti Iskola foglalkozásainak látogatására.
 • Az egyéni fejlesztést, mozgásterápiát, gyógytestnevelést, logopédiai foglalkozást igénylő gyermekekkel szakembereink egyéni fejlesztési terv alapján, személyre szabottan foglalkoznak.

2013 óta a tanév zárása után tanulóinknak nyári napközis foglalkozásokat biztosítunk, sok-sok játékkal, rendkívül változatos, gazdag programokkal.

Iskolánk - hagyományosan - minden nyáron megszervezi a balatoni táborozást is.                                    

Induló osztályok száma: 3

Tervezett osztálylétszámok: 21-22 fő

Nyílt nap: 2017. február 8. szerda 9:00- 10:45

Érdeklődni a 239-747-es telefonszámon, Winkelmann Gabriella igazgatóhelyettesnél