Budai Városkapu Általános Iskola és Szakképző Iskola Hirdi Általános Iskolája

Cím: 7693 Pécs-Hird, Hirdi út 20.

Telefon: 72/537-062

Email: hirdisuli [at] gmail.com

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

Minden család életében eljön az idő, mikor a család szeme fénye a kisgyermek betölti a 6. életévét és iskolát kell választani. Az óvodás évek alatt gyermekük felfedezte, megismerte közvetlen környezetét, sok-sok tapasztalatot gyűjtött, s most itt az idő, hogy ezeket az ismereteket rendszerezze, tudássá alakítsa.

A 2015/2016-os tanévben is szeretettel várjuk az első osztályos tanulókat.

Minden gyermekben van valamilyen érték, csak felszínre kell hozni azt, és a sikerélményeken keresztül minden gyermek nevelhető.

Iskolánk a Budai Városkapu Iskola Hirdi Intézményegysége, Pécs-Hird családi házas övezetében, csendes, nyugodt környezetben található.

Miért érdemes iskolánkat választani?

Intézményünk családias hangulatú, otthonos, biztonságot adó, szorongásmentes, szeretetben gazdag légkört biztosít. Jól felszerelt tantermeinkben /informatikai eszközök, készségfejlesztő játékok/ a tervszerű nevelő- oktató munka során arra törekszünk, hogy gyermekeink a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget kapjanak.

Iskolánkban olyan légkört teremtünk, ahol tanulóink jól érzik magukat. Ennek érdekében tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét, figyelembe vesszük egyéni képességeiket a tanórák során. Értékelési rendszerünkben a gyermek önmagához való fejlődését vesszük alapul. Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal. Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők is. Ezt szolgálják a fogadóórák, nyílt napok, iskolai rendezvények, kirándulások.

Az oktatás kis létszámú osztályokban folyik, ahol a kellő szakmai tudással, módszertani kultúrával rendelkező tanítók arra törekednek, hogy minél több tudást, biztos alapokat nyújtsanak.

Nálunk minden tanuló számíthat a pedagógus jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban.

Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmódot mind a tehetséges, mind a felzárkóztatásra szorulók esetében. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is biztosított. Munkánkat fejlesztő pedagógus, logopédus segíti. Nagy gondot fordítunk a gyermekek mozgásfejlesztésére, környezeti nevelésére is.

Igyekszünk tudatosan megkönnyíteni az óvoda-iskola átmenetet. A leendő első osztályosoknak iskolába csalogató foglalkozásokat tartunk heti egy alkalommal.

Első osztályban olyan módszert alkalmazzuk, amellyel megelőzzük az írási- olvasási problémákat, lassú, biztos haladást eredményezve az alapkészségek kialakulásában, mint az olvasás, írás, számolás.

A negyedik osztály befejezése után, a biztos alapoknak köszönhetően bármely iskolatípusban megállják helyüket tanítványaink.

A délutáni tanulást, szabadidős programokat napközis csoportok segítik.

A napközi otthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik. A tanulók elkészítik házi feladataikat, fokozatosan megtanulnak önállóan tanulni, és megtanulják hasznosan eltölteni szabadidejüket.

Szabadidős kínálatunk

Szakköreink: Ügyes kezek, Mozdulj! Judó, Néptánc

Közösségteremtő programjaink a teljesség igénye nélkül: Szüreti bál, Márton-nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Maci-nap, Jeles- napok, ünnepélyek, Majális, kirándulások, színházlátogatás, kézműves napok.

Pedagógusaink jó szakmai felkészültsége, gyermekszeretete, hivatástudata a garancia arra, hogy gyermekeink jól érzik magukat és négy boldog évet töltenek el iskolánk falai között. Jutalmunk mindezért a boldog és elégedett gyermeksereg mosolya.

Nyílt nap 2017. 01. 17. 8-10-ig.