Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 1. sz. Általános Iskolája

Cím: 7632 Pécs, Apáczai körtér 1.

Telefon: 72/550-611

E-mail: iskola1 [at] educentrum.hu

Web: www.educentrum.hu

Iskolánk a többcélú intézmény intézményegysége. Pedagógiai programunk a nagy intézmény Művelődési programjának része. Szakmai önállóságunk lehetővé teszi a szövetség keretei között pedagógiai alapelveink megfogalmazását, partnereinkkel közreműködve céljaink meghatározását, működésünk szabályozását. Iskolánk a nagy iskolák közé tartozik a tartósan 850-900 fős gyermeklétszámával, a 74 pedagógus-álláshellyel. Szervezeti felépítése különleges abban az értelemben, hogy évfolyamosztályok, évfolyamtestületek, évfolyam szintű szülői képviseletek töltik be azt a transzmissziós szerepet, amely a „nagyságunk" miatt szükséges.

1981-1991 közötti iskolakutatásban való részvétel után természetes, hogy bekapcsolódtunk a Comenius 2000 I. minőségbiztosítási programba, hiszen a partnerközpontúság lényeges eleme volt eddigi munkánknak. Amit kezdetektől megőriztünk:

- a megállapodásokon nyugvó nevelési rendszer,

- a megtanítás stratégiájának elemei az oktatás során,

- a résztvevők együttműködése céljaink elérése érdekében, pozitív közösségteremtés,

- a közös normák alapján a közvélemény gondozása.

- a tanítás tartalmi-szervezeti innovációjának folytatása

- a kompetencia alapú oktatás elterjesztése.

Lehetőségeink függvényében megőrizzük az óvodaiskola értékeit.

 

Tervezett szakmai kínálatunk:

 

Két tanítási nyelvű angol tagozat

Iskolánk 2002-ben indította be az angol két tanítási nyelvű oktatását. Kommunikatív idegen nyelvi tudással rendelkeznek, nagy szókinccsel, amit a magas óraszámban való nyelvoktatás eredményez. Az angol nyelv tanulása mellett néhány tantárgyat célnyelven tanulnak a tanulók (alsóban rajz, technika, ének, környezetismeret , felsőben történelem, természetismeret, civilizáció) Az angol idegen nyelvi tanár jelenléte biztosítja az autentikus nyelvgyakorlást. Lehetőséget teremtünk angliai utazásra is.

Emelt óraszámú tánc

1991-től az ANK Művészeti Iskola és iskolánk együttműködése alapján létrejött az alapfokú képzést nyújtó táncművészeti oktatás.

Emelt óraszámú vizuális oktatás

A sokféle műhely lehetősége miatt (kerámia, tűzzománc, mozgókép- és médiaismeret, művészettörténet stb.) ugyancsak egyedi. A művészeti oktatás nagy sikere nagyszerű szakembereinknek köszönhető s annak, hogy a város művészei segítséget adnak.

Nemzetiségi német nyelvoktatás

Iskolánkban 1979 óta oktatunk német nemzetiségi nyelvet. Az évek alatt szerzett tapasztalatok felhasználásával nagymértékben hozzájárulunk a német nemzetiségi hagyományok, kultúra megismeréséhez, ápolásához, a nemzetiségi identitástudat kialakításához. Muzeális értékeink, tárgyaink és gazdag német könyvgyűjteményünk segíti munkánkat. (heti 5 óra német nyelv, 1 óra német nemzetiségi hon- és népismeret)

 

Szakmai irányok:

Angol két tannyelvű képzés: 2 osztályban

Angol emelt óraszámú képzés

Német nemzetiségi nyelvoktató képzés (évfolyamonként 1 tanulócsoport)

Alkalmassági foglalkozás alapján emelt óraszámú rajzképzés

Alkalmassági vizsgálat alapján emelt óraszámú táncképzés

Az 1-4. évfolyamok egész napos rendszerben működnek

 

Tervezett indítandó osztályok száma: 4

Osztálylétszám: 26 fő

Leendő osztályfőnökök: tervezés alatt

Tagozatok: 2 oszály két tannyelvű angol tagozat, német nemzetiségi tagozat

Iskolanyitogató rendezvény:  2017. január 13. 16:00 - ANK Művelődési Ház

Nyílt tanítási nap: 2017. január 27. 8:00 ANK 1. iskola

Várható különórák: érdemes kihasználni az ANK Művészeti Iskola képzési lehetőségeit helyben